Skolkarta

Här kan du se vilka skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du skriver in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska börja i. Klicka på en skola om du vill se avståndet mellan hem och skola.

När du söker på skolkartan kan du få upp skolor med olika färger. Blå indikerar närområdesskola/or, dvs den eller de skolor där ditt barn i första hand kommer att placeras om du inte aktivt önskar en skola. En närområdesskola ligger inom 2, 3 eller 4 kilometers avstånd, beroende på vilken årskurs barnet ska börja i.

Orange indikerar närmsta skola, dvs den skola som ligger närmast hemmet i de fall det inte finns en närområdesskola.

Observera att närmsta skola inte nödvändigtvis är detsamma som anvisad skola, dvs den skola barnet har rätt att få skolskjuts till och som barnet kommer att placeras i om det inte lämnas in något önskemål om skola till kommunen. För mer information om anvisad skola, kontakta Norrtälje kommun.

Om du vill ha mer information om hur man ansöker om skolplacering i Norrtälje kommun använd relevant länk nedan

Skolval

Skolbyte