Skolkarta

Här kan du se vilka skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du skriver in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska börja i.

Du behöver inte logga in med bankid för att kunna använda skolkartan.

När du söker på skolkartan kan du få upp skolor med olika färger. De skolor som är blåa är de skolor som ditt barn kan få en plats i om du inte aktivt önskar en annan skola längre bort. Dessa skolor kallas för närområdesskolor.

Om det inte finns några närområdesskolor inom två, fyra eller sex kilometers avstånd (beroende på vilken årskurs ditt barn ska börja i) visas istället en orange skola som ”närmsta skola.” Det betyder att ditt barn har rätt till en plats på den skolan, om du inte önskar en skola längre bort.

Om du vet vilken skola du önskar åt ditt barn och vill önska den skolan gör du det via den här länken: https://goteborg.se/onskaskola